Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

WFM Nacht

00:00 07:00


Problemen met afspelen?
Gebruik een andere browser of
klik hier

Problemen met afspelen?
klik hier

Now on air

WFM Nacht

00:00 07:00

Background

Privacy verklaring

V.R.H. vzw (hierna: WFM) respecteert de privacy van gegevens én stelt de veiligheid van gegevens op een hoog niveau.
Ons strikt privacy-beleid zorgt ervoor dat wij uw gegevens op een verantwoorde en veilige manier gebruiken. Daarnaast hebben we een uitstekende beveiliging en back-upfaciliteit die ervoor zorgt dat de gegevens die wij hebben niet verloren gaan, misbruikt worden of op enigerlei wijze verminkt worden. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy-beleid te accepteren.
WFM verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als WFM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

WFM, Pastoor Binckstraat 12, 2260 Westerlo
info@wfm.be

Verwerkingsdoeleinden

WFM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • de deelname aan de activiteiten of wedstrijden van de vzw (rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);
  • de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (rechtsgrond: wettelijke verplichting van de vzw) (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers);
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming);
    (Voor de 3 bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: − persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail)
  • identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server of die van een derde partij (voor wedstrijden is dat bijvoorbeeld die van Facebook). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.

Wij maken in praktijk uitsluitend gebruik van een derde partij voor:

  • Het neerleggen van de ledenlijst van onze leden bij de bevoegde rechtbank evenals het meedelen van de samenstelling of wijziging van de Raad van Bestuur.

WFM garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Minderjarigen

WFM verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard.

Onze website

Wij maken op deze website gebruik van (sessie)cookies, enkel om uw surfervaring te verbeteren. Echter verzamelen wij geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit.
(Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.)
Deze website van is op diverse manieren beveiligd. Een van deze manieren is de Secure Socket Layer (SSL). Banken en grote instellingen maken ook gebruik van dit soort beveiliging. Een SSL-verbinding zorgt voor een veilige verbinding tussen de website en u als bezoeker. Doordat de gegevens versleuteld worden verzonden, wordt misbruik door derden tegengegaan. Deze beveiliging is van toepassing op alle informatie-uitwisseling van en naar de website waar privé-gegevens bij betrokken zijn.

Sociale media (bv. Facebook,…)

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen (“liken”) op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook (of ander sociaal netwerk) zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Consulteer de privacyverklaring van Facebook (of ander sociaal netwerk) (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers van Facebook en LinkedIn in de Verenigde Staten. Facebook en andere sociale media stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan U vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan U vertonen. Deze cookies kan U centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites kan U meer informatie over cookies vinden:
Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Aanpassingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.